HOME - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Άρθρα

Συνεντεύξεις

Εκδηλώσεις

Διπλωματία

Άμυνα

 

ΑΡΘΡΟ 

Ιωσήφ Ιωσήφ, Πρέσβυς της Κύπρου στην Ελλάδα

 

 

Για μια Καλύτερη Ευρώπη

 

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει μπροστά της την μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία στην νεότερη ιστορία της, καθώς αναλαμβάνει, για πρώτη φορά, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οκτώ χρόνια μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή της στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να αποδείξει στους εταίρους της ότι είναι αξιόπιστο και ισότιμο κράτος μέλος. Στόχος της Κύπρου είναι να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός οργανωτής και έντιμος διαμεσολαβητής, ενεργώντας για το γενικότερο συμφέρον της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδραματίζοντας ρόλο ρυθμιστή, ο οποίος αποτελεί ένα ρόλο-πρόκληση στο πλαίσιο του νέου θεσμικού οικοδομήματος που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Με κατευθυντήριες γραμμές τους πιο πάνω στόχους, οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν διαμορφώσει το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της Προεδρίας εμπλέκοντας όλα τα αρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία και με τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, κυρίως μέσω των ΜΚΟ.

Όραμα της Κυπριακής Προεδρίας είναι μέσα από το Πρόγραμμα και τις Προτεραιότητες της να συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία μιας Καλύτερης Ευρώπης για τους πολίτες και για τους γείτονες με βάση: (α) την θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, συμβάλλοντας έτσι και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η οποία γίνεται πιο επίκαιρη λόγω και της ανάγκης της ΕΕ να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, και (β) την αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης και πιο αποδοτικής αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και οι χώρες μέλη. Μείζον θέμα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας αναμένεται να είναι η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι προσπάθειες εξόδου από αυτήν. Θα προωθηθούν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, η υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και η περαιτέρω εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς. Στόχος είναι επίσης η επίτευξη βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, η οποία απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση των πολιτικών κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος και ενέργειας. Έμφαση θα δοθεί και στην ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012 και θα προωθηθούν θέματα κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους. Βαρύτητα θα δοθεί και στην επανεκκίνηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, στη Νότια Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στα θέματα Διεύρυνσης. Το μεγαλύτερο όμως θέμα, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί η Κύπρος θα είναι ίσως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Απώτερος στόχος του Συμβουλίου, είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2012.

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι το κατ' εξοχήν εργαλείο για την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ένωσης. Μέσω αυτού θα επιδιωχθεί η προώθηση και επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, σε αλληλέγγυο και δίκαιο πνεύμα, συμβάλλοντας στη κοινωνική συνοχή. Είναι σημαντικό επίσης να υπάρξει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο εθνικό και το ενωσιακό επίπεδο καθώς και εξορθολογισμός των πολιτικών. Η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί μια ευκαιρία να έρθει η Κυπριακή Πολιτεία, οι θεσμοί και το πολιτικό σύστημα, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών πιο κοντά στην Ευρώπη. Αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία να έρθει και η Ευρώπη πιο κοντά στην Κύπρο. Αυτή τη φιλοδοξία θα προωθήσει η Κυπριακή Προεδρία μέσα από την έννοια της φιλοξενίας, αναδεικνύοντας τόσο την φιλόξενη παράδοση του τόπου όσο και την δυνατότητα να προωθήσει την ανάπτυξη προσφέροντας φιλοξενία σε επενδύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσίες, την ναυτιλία και το εμπόριο. Έτσι θα δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης και θέσεις εργασίας κυρίως για τους νέους ανθρώπους.

Η Κύπρος που απετέλεσε μέρος του λίκνου του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στην ανατολική Μεσόγειο σήμερα φτάνει στο κέντρο της Ευρώπης και σε κομβική θέση για να συμβάλει στην οικοδόμηση της Ευρώπης του αύριο. Μιας Ευρώπης που θα είναι πιο κοντά στις αρχέγονες αξίες της και στο όραμα των πατέρων της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, μιας Ευρώπης της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής συνοχής, που οικοδομεί ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Μιας Ευρώπης που θα ηγείται όχι με τη δύναμη αλλά με το καλό παράδειγμα και τα πρότυπα της, και θα λειτουργεί ως φιλόξενος χώρος δικαίου και δικαιοσύνης με αλληλεγγύη, ευημερία, δημοκρατία και ασφάλεια.

 

 

 - ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦ, Πρέσβυς της Κύπρου στην Ελλάδα

- Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ, Επίτ. Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα

- VOLODYMYR SHKUROV, Ambassador of Ukraine to the Hellenic Republic
- MACIEJ KRYCH, Ambassador of the Republic of Poland

- ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΟΥΡΑΒΛΑ, Καθ. Φιλολογίας

- ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΧΟΜΕΝΚΟ, Διευθυντής Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου

- ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ,  Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
- TOM NORRING,  Ambassador of Denmark in Greece

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ, Ιατρός Πλαστικός Χειρουργός, Επίτιμος Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα

- Ε. ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΗ, Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

- ΑΝΝΑ ΖΩΗΡΟΥ, Σύμβουλος ΛΑΟΣ σε θέματα Οικονομικών & Διεθνών Σχέσεων

- ΠΑΡΗ ΡΑΠΤΗ ΛΥΡΑ, Ιατρός Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

- ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ,  Δημοσιογράφος, τραπεζικός συνάκτης

- ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ, Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας

- JΟRGE ALEJANDRO MASTROPIETRO, Ambassador of Argentina

- ΣΤΑΥΡΟΣ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, Υπουργός Εξωτερικών - Ομιλία στο ΥΠΕΞ στις 28/7/2011
- SVERRE STUB, Ambassador of Norway
- MEHDI HONARDOOST, Ambassador of Iran

- DRAGAN ZUPANJEVAC, Ambassador of Serbia

- VOLODYMYR SHKUROV, Ambassador of Ukraine

- ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
-
STEPHEN G. MILLER, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkley, Καλιφόρνια, ΗΠA

- ΝΤΕΪΒΙΝΤ  ΛΑΝΤΣΜΑΝ, Πρέσβυς της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Εκδότης του περιοδικού "Politistiki Diplomatia"

- ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Χρηματιστηριακός τεχνικός αναλυτής διευθυντής GSTA/ EKTA

- ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΔΗΣ
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Εκδότης του περιοδικού 'Politistiki Diplomatia'
-
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ, CICA, M.S, B.A(Honours),  Σύμβουλος  Πληροφορικής και Συγγραφέας

- JOZSEF TOTH, Ambassador of Hungary 

- ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΛΦΑΣ, Dottor.

- JAN VODERADSKY, Ambassador of Slovakia
- MANDISA DONA MARASHA, Ambassador of South Africa    

- ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

- ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, Δήμαρχος Βύρωνα
- MΕHDI HONARDOOST,  Αmbassador of Iran to Grecce

- ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Σουηδίας

- VILI SHEFKI MINAROLLI, Αmbassador of Albania to Greece
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Εκδότης του περιοδικού 'Politistiki Diplomatia'
- SINE RIISAGER, The Danish Institute

- ΓΙΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος
Special Olympics
- FIDEL CASTRO
-
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γερμανικών Κοινοτήτων - Ταμίας ΣΑΕ

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αναλυτής, ΜΑ σε Διεθνείς Σχέσεις

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ, Πρόξενος της Γερμανίας στην Πάτρα

- ΜΑΡΙΝΑ ΔΟΥΛΑΜΗ, Επίτιμος Προξένος της Γαλλίας στην Αλεξανδρούπολη

- EUSEBI AYENSA, Instituto Cervantes de Atenas

- CAPOCCI, Προέδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου

- ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΟΠΠΑ, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

- ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΤΑ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Βελγίου

- ΗΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Director of Cultural Affairs of the Hellenic American Union

- VALERIY TSYBUCKΗ, Ambassador of Ukraine to Greece

- HAKAN MALMQVIST, Ambassador of Sweden to Greece

AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Προέδρος HELEXPO A.E.

- To άσβεστο 'ΟΧΙ' των Ελλήνων
- Ν.Δ.: Διάσπαση ή Εσωστρέφεια;

- ΠΟΛΥ ΒΛΑΧΟΥ, Διευθύντρια Πολιτιστικού Οργανισμού Ηλιούπολης
- ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, Δήμαρχος Βύρωνα
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ, Καθηγητής ΔΠΘ

 

 

 

 
 

diplomatic.gr         web design & development YADES PUBLICATIONS by designer Antonis Vikelis