HOME - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΡΘΡΑ


 

 

Άρθρο του κ. Ιερόθεου Παπαδόπουλου,
Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

 

Ο Pόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση
της φτώχειας και την προαγωγή της ανάπτυξης στον κόσμο 

Το θέμα της ανάπτυξης εξακολουθεί να έχει σήμερα κατεξοχήν αποφασιστικό χαρακτήρα. Στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας ή στη νότιο Ασία, περισσότερο από το 40% του πληθυσμού εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ισόρροπη παγκόσμια ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση κυρίως στις πιο ευάλωτες χώρες. Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί προσβλέποντας στον περιορισμό της φτώχειας και της εξάλειψής της στο μέλλον.
Η φτώχεια οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και οι στρατηγικές της ΕΕ για τον περιορισμό της καλύπτουν αυτές τις διαστάσεις και στηρίζονται στην ανάλυση, τους περι-ορισμούς και τις ευκαιρίες κάθε αναπτυσσόμενης χώρας.


Οι στρατηγικές αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της σταθεροποίησης της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, την προοδευτική ένταξή τους στην παγκόσμια οικονομία, ενώ συνυπολογίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα των δυο φύλων και την ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει επίσης στις διεθνείς πρωτοβουλίες υπέρ των χωρών αυτών και θέτει στην υπηρεσία τους τα μέσα που διαθέτει. Ορισμένες πρωτοβουλίες προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), οι οποίες περιλαμβάνονται σε πίνακα που καταρτίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ άλλες αφορούν τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (ΥΦΧ) και τη μείωση του χρέους τους με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.


Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σταδιακά και ενώ αρχικά αφορούσε τις συνδεδεμένες με την Ένωση υπερπόντιες χώρες και εδάφη, σήμερα έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελεί έναν από τους πυλώνες των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών .
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, παρέχοντας το 55% του συνόλου της διεθνούς βοήθειας, ενώ είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ξένος επενδυτής. Λόγω, μάλιστα, του πολλαπλασιασμού των εξωτερικών της εταίρων, της δημιουργίας νέων μέσων και της αύξησης των χρηματοδοτικών της μέσων, δημιουργήθηκε η ανάγκη καθο-ρισμού σαφέστερης και συ-νεκτικότερης στρατηγικής, που να εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλ-λονται για έναν διεθνή συντονισμό.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντώντας σε αυτή την ανάγκη δημιούργησε το 2001 την Υπηρεσία Συνεργασίας EuropeAid, η οποία συντονίζει την διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.


Για να εξασφαλίσει τη συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τον συντονισμό των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο, η EuropeAid συνεργάζεται στενά με ποικίλους εταίρους, με κύριο στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη η εξωτερική βοήθεια. Η κοινωνία των πολιτών, διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
Παρά το μέγεθος και τη σπουδαιότητα της, η δράση της ΕΕ για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας δεν είναι ευρέως γνωστή. Σε δημοσκοπήσεις, οι ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς, ζητούν όμως μεγαλύτερη ενημέρωση σχετικά.


Η αύξηση της φτώχειας στον κόσμο, η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος, οι συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, της μετανάστευσης, οι φυσικές καταστροφές, οι πανδημίες, όλα αυτά αποτελούν μείζονα θέματα ανησυχίας για τους ευρωπαίους πολίτες.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασπαζόμενη τις ανησυχίες των πολιτών της, υιοθέτησε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία 2000, τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Δεσμεύθηκε να καταπολεμήσει τη φτώχεια και να προωθήσει μια παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη και εργάζεται δυναμικά για το σκοπό αυτό.

 

 


 - ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦ, Πρέσβυς της Κύπρου στην Ελλάδα

- Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ, Επίτ. Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα

- VOLODYMYR SHKUROV, Ambassador of Ukraine to the Hellenic Republic
- MACIEJ KRYCH, Ambassador of the Republic of Poland

- ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΟΥΡΑΒΛΑ, Καθ. Φιλολογίας

- ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΧΟΜΕΝΚΟ, Διευθυντής Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου

- ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ,  Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
- TOM NORRING,  Ambassador of Denmark in Greece

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ, Ιατρός Πλαστικός Χειρουργός, Επίτιμος Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα

- Ε. ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΗ, Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

- ΑΝΝΑ ΖΩΗΡΟΥ, Σύμβουλος ΛΑΟΣ σε θέματα Οικονομικών & Διεθνών Σχέσεων

- ΠΑΡΗ ΡΑΠΤΗ ΛΥΡΑ, Ιατρός Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

- ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ,  Δημοσιογράφος, τραπεζικός συνάκτης

- ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ, Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας

- JΟRGE ALEJANDRO MASTROPIETRO, Ambassador of Argentina

- ΣΤΑΥΡΟΣ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, Υπουργός Εξωτερικών - Ομιλία στο ΥΠΕΞ στις 28/7/2011
- SVERRE STUB, Ambassador of Norway
- MEHDI HONARDOOST, Ambassador of Iran

- DRAGAN ZUPANJEVAC, Ambassador of Serbia

- VOLODYMYR SHKUROV, Ambassador of Ukraine

- ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
-
STEPHEN G. MILLER, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkley, Καλιφόρνια, ΗΠA

- ΝΤΕΪΒΙΝΤ  ΛΑΝΤΣΜΑΝ, Πρέσβυς της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Εκδότης του περιοδικού "Politistiki Diplomatia"

- ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Χρηματιστηριακός τεχνικός αναλυτής διευθυντής GSTA/ EKTA

- ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΔΗΣ
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Εκδότης του περιοδικού 'Politistiki Diplomatia'
-
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ, CICA, M.S, B.A(Honours),  Σύμβουλος  Πληροφορικής και Συγγραφέας

- JOZSEF TOTH, Ambassador of Hungary 

- ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΛΦΑΣ, Dottor.

- JAN VODERADSKY, Ambassador of Slovakia
- MANDISA DONA MARASHA, Ambassador of South Africa    

- ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

- ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, Δήμαρχος Βύρωνα
- MΕHDI HONARDOOST,  Αmbassador of Iran to Grecce

- ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Σουηδίας

- VILI SHEFKI MINAROLLI, Αmbassador of Albania to Greece
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Εκδότης του περιοδικού 'Politistiki Diplomatia'
- SINE RIISAGER, The Danish Institute

- ΓΙΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος
Special Olympics
- FIDEL CASTRO
-
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γερμανικών Κοινοτήτων - Ταμίας ΣΑΕ

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αναλυτής, ΜΑ σε Διεθνείς Σχέσεις

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ, Πρόξενος της Γερμανίας στην Πάτρα

- ΜΑΡΙΝΑ ΔΟΥΛΑΜΗ, Επίτιμος Προξένος της Γαλλίας στην Αλεξανδρούπολη

- EUSEBI AYENSA, Instituto Cervantes de Atenas

- CAPOCCI, Προέδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου

- ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΟΠΠΑ, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

- ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΤΑ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Βελγίου

- ΗΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Director of Cultural Affairs of the Hellenic American Union

- VALERIY TSYBUCKΗ, Ambassador of Ukraine to Greece

- HAKAN MALMQVIST, Ambassador of Sweden to Greece

AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Προέδρος HELEXPO A.E.

- To άσβεστο 'ΟΧΙ' των Ελλήνων
- Ν.Δ.: Διάσπαση ή Εσωστρέφεια;

- ΠΟΛΥ ΒΛΑΧΟΥ, Διευθύντρια Πολιτιστικού Οργανισμού Ηλιούπολης
- ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, Δήμαρχος Βύρωνα
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ, Καθηγητής ΔΠΘ